Välkommen till Aareon Nordic's digitala butik!

Ekonomi

Incit Xpand innehåller ett fullständigt ekonomisystem som anpassas efter företagets behov. Systemet växer med dig! Få en god överblick och minimera manuellt arbete tack vare automatiska funktioner. Effektivisera ekonomiarbetet på ett sätt du inte trodde var möjligt.

Redovisning och budget

I Redovisningsmodulen är det enkelt att i efterhand följa databehandling och bearbetningar. Det finns obegränsade möjligheter vid val och byte av kontoplan. Budget periodiserar budgetvärden på olika perioder. Flera olika budgetar kan hanteras.

Leverantörsreskontra

Hanterar inkommande leverantörsfakturor.

Kundreskontra

Kundreskontran bevakar fordringar från delsystemen Fakturering, Hyra, Ärendehantering och Projekt.

Fakturering

Allmänfakturering och fakturaunderlag som överförs från olika delsystem. Samlingsfakturering av flera underlag till en faktura är möjlig.

Anläggningsreskontra

Modulen används för att hålla ordning på anläggningstillgångar samt för att föra över avskrivningsvärden till redovisningssystemet. Har fullt stöd för K3.

Lånereskontra

Lånereskontran administrerar lån som företaget har.

Inköp

Inköp ger stöd i samband med beställningar både mot avtal och utan. Även attest av inköp finns.

Momsjustering

Med modulen för Momsjustering hanterar du den frivilliga skattskyldigheten för moms. Funktion finns för att hantera investeringsmoms med tillhörande jämkning och på leverantörsfakturorna dras rätt andel moms.

Asset management

Modul för värdering av fastigheter.

Liquid error (layout/theme line 185): Could not find asset snippets/pb_currency.liquid