Välkommen till Aareon Nordic's digitala butik!

Gemensamt

Incit Xpand's Grundmodul innehåller de funktioner och rutiner som utgör grunden för Incit Xpand. Grundmodulen erfordras oavsett vilka funktioner i Incit Xpand som väljs. I grundmodulen ingår bl.a. rapportgenerator och behörighetssystem.

Fastighetsbas

Hjärtat av Incit Xpands funktioner för fastighets- förvaltning.
Här registreras all fastighetsinformation som t.ex. ytor, kontaktpersoner, dokument m.m.

Attest

Attest hanterar attester i modulerna Leverantörsreskontra, Projekt och Inköp.

CRM

CRM används för att man på ett enkelt sätt skall kunna hantera sina prospekt, skapa utskick via SMS och E-post, hantera inkomna meddelanden och få uppgifter om sina kunders aktiviter och samtal. Allt presenteras på ett överskådligt sätt på kontaktkortet.

Kulturhistoriska objekt

Modulen innehåller funktioner för registrering, klassificering, skötsel och underhåll av kulturhistoriska objekt.

Lagerhantering

Modul för intern lagerhantering. Hanterar lager- saldo för artiklar baserat förbrukning och inköp i modulerna Projekt och Inköp.

Ärendehantering

Ärendehantering hanterar arbetsflöden från hyra, drift- och underhållsmodulerna.

Projekt

Projekt innehåller funktioner för uppläggning av projekt samt inrapportering av utfört arbete, redovisning av statistik, faktureringsrutiner och tidsplanering.

Dokumentarkiv & Viewer

I dokumentarkivet lagrar vi information om alla dokument knutna till systemet. Dokument kan sedan kopplas till hyresgäster, fastighetsbasobjekt, projekt m.m. Med den inbyggda viewern kan vi visa merparten av de vanligaste dokumenttyperna, som t.ex. PDF, JPG, DWG, DOCX m.m. Totalt har Incit Xpand stöd för över 250 olika filformat!

Blankettsystem

Systemdelen Blankettsystem används för att kunna skriva ut olika typer av blanketter från Incit Xpand, t.ex. kontraktsblanketter från Hyra eller besiktningsblanketter från Besiktning.

E-learning

Med E-learning kan du bygga olika frågeformulär som kan publiceras, t.ex. för E-learning och nöjdhetsunder­sökningar.

BIM-Import

Funktion för att importera information från ritningar och BIM-modeller direkt till Incit Xpand. Exempel på information kan vara objekt, ytor och användningsområde.

Importverktyg

Med importverktyget förenklas importer och informationsöverföring. Funktionen stödjer import från Excel eller text-filer samt för att uppdatera och skapa ny data.

Liquid error (layout/theme line 185): Could not find asset snippets/pb_currency.liquid